V emocích, v mentálních vzorcích

Nakresleno: 20.3.2015